Samenwerkingen


Stichting 1 Wens biedt o.a jongeren die wonen in een instelling de mogelijkheid om bij ons aan de slag te gaan. Deze jongeren komen vaak niet aan een baan door uiteenlopende redenen. Deze jongeren willen wij op het leefgebied werk en opleiding ondersteunen door werkgelegenheid en cursussen aan te bieden binnen onze stichting, zodat deze jongeren weer deel uit maken van de maatschappij. Uw donatie draagt ook op die manier een steentje bij aan de samenleving.

Stichting 1 Wens is U hartstikke dankbaar.